Vyhľadávanie

Neohľaduplný urbariát

12.04.2011 17:11

Dňa 11.04.2011 urbariát Jasenskej doliny uskutočnil výrub stromov v okolí našej chaty tak nešetrným spôsobom, že poškodil násyp na pripravované parkovisko pre našu chatu. V okolí výrubu pracovníci, ktorí ho vykonávali poškodili trávnatý porast. Nechali rozhádzané orezané konáre. A to sa nachádzame v chranenej krájinnej oblasti. Spúšť akú po sebe zanechali dokumentujú fotografie. Ďakujeme ...