Vyhľadávanie

ubytovací poriadok

 

 

Vážení hostia,

 Chata U Hnilicu je chatou rodinného typu a tomu je prispôsobený aj náš ubytovací poriadok.

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel.

 • V deň odchodu prosíme o opustenie izieb do 13.00 hod.
 • Prosíme Vás, aby ste počas zimnej sezóny na izby nenosili lyžiarky ani lyže, resp. snowboardy.
 • Ďalej Vás dôrazne žiadame, aby ste sa nepohybovali v lyžiarskej obuvi po ubytovacej časti chaty. Na odkladanie lyží, snowboardov a lyžiarok slúži uzamykateľná miestnosť, v zadnej časti chaty.
  Prosíme Vás, aby ste si riadne očistili obuv pred vstupom do ubytovacej časti.
 • Prosíme o dodržiavanie nočného kľudu, ktorý je od 23.00 hod. do 07.00 hod.
 • Vo všetkých priestoroch  chaty je prísny zákaz fajčenia.
 • Za stratu kľúča účtujeme 15 €.
 • Prosíme ubytovaných hostí, aby na izby nevodili návštevy v chate neubytovaných hostí.
 • Posteľnú bielizeň a uteráky sa nevymieňajú denne, slúžia na celotýždenný pobyt. Neposkytujeme ubytovanie spolu s domácimi zvieratami. 
 • V deň príchodu treba skontrolovať stav chaty a akékoľvek závady nahlásiť. Na začiatku pobytu sa vyberá záloha 60€, ktorá bude na konci pobytu vrátená po skontrolovaní stavu chaty.
 • V deň odchodu prosíme dať kuchynku do pôvodného stavu. (Umyť a uložiť riad a zobrať si všetky svoje potraviny). 

Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok. V prípade, ak v ňom nájdete niečo čo Vám nie je jasné alebo nevyhovuje, prosíme Vás, aby ste sa informovali. V prípade jeho porušenia budeme žiadať okamžité ukončenie pobytu.

 

S úctou Anna Hnilicová majiteľka